Vårt arbete

Publikationer

Här under kan du ta del av de publikationer som vi varit med att ta fram.

Förstudie Digitala lärresurser, lärandeanalys och betalningsmodeller

Ett fortsatt och fördjupat arbete på den tidigare förstudie som VLM tillsammans med Sambruk beställde finns nu att läsa här under. Författare Jan Hylén presentarade resultatet för oss inom VLM och en presentation kommer även att göras inom Sambruk.

Förstudie Digitala läromedel på kran

VLM och Sambruk beställde vid årsskiftet en förstudie kring digitala lärresurser som vi idag har glädjen att kunna publicera. Syftet är att skapa en plattform för diskussion och utveckling inom området

Utbildning

Pedagogisk användning av digitala resurser

VLM bedriver sedan en tid tillbaka ett antal utbildningar med inriktning mot den pedagogiska användningen av digitala resurser. Utbildningarna riktar sig till skolledare, strateger och pedagoger inom alla skolformer.

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Grundskola och gymnasium

Utbildning för digitala utveckligsledare i grundskola och gymnasium

Förskola

Utbildning för Digitala Utvecklingsledare i förskola

TIDIGARE UTBILDNINGAR