FoU-råd

Forskning och Utvecklingsråd

För att följa utvecklingen av skolans digitalisering och erbjuda medlemskommunerna bästa möjliga verksamhet har VLM ett Forskning och Utvecklings-råd. Syftet är att med den samlade kompetens få strategisk rådgivning som gagnar verksamheten.

Robert Rhudin Sundin

 

Jessika Paulsson

Ulf Timerdahl

Johanna Karlén

Mikael Svensson