Utbildning för Digitala Utvecklingsledare i förskola

VLM arbetar för att öka förståelsen för den digitala utvecklingens betydelse för utvecklingen i skolan. Den digitala utvecklingsledarens roll blir allt viktigare för att bana väg för nya pedagogiska möjligheter. Den nya nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet kommer också att ställa nya krav på utveckling. Utbildningen ger möjlighet till att ta del av vad som händer och sker och vad vi kan vänta oss av framtiden. Denna kurs genomförs för första gången på allmän begäran efter att liknande kurser inriktade mot grundskola/gymnasium genomförts vid två tidigare tillfällen
Kurstillfällena kommer att varva föreläsningar med diskussioner/workshops.

Målgrupp

Digitala utvecklingsledare/ IT-strateger/IT-samordnare med ett mer lokalt uppdrag, tex på enskild förskola, att utveckla den digitala miljön ur främst ett pedagogiskt perspektiv. Vi välkomnar deltagare från VLM-kommuner men även från andra intresserade kommuner i mån av plats

Syfte

Att stärka målgruppens kompetens kring digitala utvecklingsfrågor, att öka förståelsen för den tekniska utvecklingens möjligheter ur ett pedagogiskt perspektiv.

Innehåll

Hur ser läget ut inom förskolan vad gäller digital utveckling?
Hur skall vi tolka styrdokumenten när det gäller IT i förskolan?
Vilka kompetenser krävs för att driva IT-pedagogisk utveckling?
Etik och moral på nätet.
Forskning kring IT och lärande. Var står vi idag?
Vad är en digital lärmiljö och vilka krav skall vi som beställare ställa på dessa?

Kursledare

Jan Svärdhagen, Eduvocat

Fråga oss

För information kring denna utbildningen
kontaktar ni Jens Persson