VLM 20 år

VLM bildades 2003 och har sedan dess arbetat och verkat för att utveckla virtuella lärmiljöer i samverkan med näringliv, forskning och offentlig sektor. Här kan du se ett axplock av vad VLM bidragit till i innovation och utveckling när det gäller skola i en digital tid. 

2022

Presenterade försstudien ”Digitala lärresurser på kran” i samarbete med Sambruk och Jan Hylén. 

2017-2021

Utbildningar av ”Digitala utvecklingsledare” genomfördes i samarbete med Jan Svärdhagen 

2017-2018

Stödjande arbete för våra medlemmar när det gäller GDPR-frågor och PUB-avtal för att ha ett gemensamt avtal mot våra leverantörer. 

2016

Vi samarbetade med InVigos och projektet ”Alla kan skriva”. Produkten lever nu vidare hos Svensk Talteknologi.

Vi ordnade träffar för våra medlemmar kring arbetet av den nationella digitaliseringsstrategin. 

2015-2017

Samverkade med Digitala akademin kring fortbildning av lärare. 

Vi ingick i referensgrupp kring arbetet med framtagandet av verktyget LiKA. 

2014-2015

Vi tog fram och publicerade publikationen ”Från tryck till webb” och medverkade på Bokmässan i Göteborg. Under SETT samlade vi läromedelsproducenter och hade en hearing.

2010-2013

Vi deltog i uppstarten av arbetsgrupper kring standardiseringar och hur digitala lärresurser kan användas i praktiken. 

Arbetet lever vidare i det som nu är Skolfederation

2008-2009

Vi arbetade i ett samverksamprojekt tillsammans med Tieto där vi tog fram ett lärprocesstöd. Ett embryo för att planera, genomföra och följa upp undervisning. 

2005-2007

EU-projekt kring E-tjänster i offentlig verksamhet, OFFe

Läs mer om OFFe

2003-2004

Vi tog fram och publicerade sex förstudier och en bok inom aktuella problemställningar kring arbetet med digitaliseringen i skolan. 

2003

VLM bildas som en ideell förening under namnet FoU-institutet för virtuella lärmiljöer som ett resultat av EU-projektet.