Om oss

VLM-institutets syfte är att verka för samarbete och erfarenhetsutbyte för att främja utveckling av lärprocess inom digitala verktyg

Organisation

VLM-institutet ägs av 14 organisationer i mellansverige. De 14 organisationerna är: BollnäsBorlängeEnköping, FalunHudiksvall, MoraOvanåkerSandviken, Stadsmissionens skolstiftelse, Söderhamn, Håbo, Gävle, Upplands-Bro samt Hälsinglands utbildningsförbund

Medlemmar

Bollnäs

Katarina Ahlström
katarina.ahlstrom@bollnas.se

Borlänge

Enköping

Falun

Ingemar Paulson
ingemar.paulson@falun.se

Gävle

Charlotte Franzén
charlotte.franzen@gavle.se

Hudiksvall

Håbo

Hälsinglands Utbildningsförbund, HUF

Mora

Ovanåker

Sandviken

Söderhamn

Helena Palm Höijer
helena.palmhoijer@soderhamn.se

Stadsmissionens skolstiftelse

Upplans-bro

Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är stämman. Stämman består av en eller flera ombud per ägarkommun beroende på hur många lärare och elever som är verksamma i kommunen. Stämma hålls i mars månad varje år.

Stämman utser en styrelse. I styrelsen sitter skolfolk från våra medlemmar. Vilka de är kan du läsa under Styrelse.

FoU-råd

Styrelsen har även ett Forskning och Utvecklings-råd som ett strategiskt stöd i sitt arbete. FoU-rådgivarna är forskare, företagare och personer som arbetar med skolutvecklingsfrågor.

Styrelsen har utsett Jens Persson till institutets föreståndare.

Verksamhetsplan

VLMs fokus, mål, syfte, riktning mm