VLM-Institutet

Forskning och utveckling i samspel för framtidens virtuella lärmiljöer

VLM-institutet utvecklar lärmiljöer i en digital tid och verkar för samspel mellan teknikens möjligheter, användarnas verklighet och forskningens teorier.

  • Samverkan för att främja utveckling
  • Digitala strategier, digitalt ledarskap och digital kompetens
  • Hållbar systemmiljö och systemarkitektur
  • FoU och innovation
  • Bevakning av möjliga finansieringskällor
  • Information och kommunikation

Jubileum - i år firar VLM 20 år!

Fredagen den 24 mars 2023 firade VLM 20 år med en tillbakablick över våra verksamma år. Vi träffade tidigare styrelseledamöter, personer som är med i vårt Forsknings och Utbildningsråd och tidigare samarbetspartners. 

Följ vår tidslinje genom att klicka dig vidare! 

Verksamhetsplan

Inriktningen för VLM-institutets långsiktiga arbete fastställdes på den ordinarie stämman

Vårt arbete

Här finns artiklar, förstudier och projekt som VLM varit med och tagit fram samt utbildningar som vi erbjudit.

VLM nätverkar

Här finns information till våra medlemmar

Utbildning

Om användning av digitala resurser för skolledare, strateger och pedagoger i alla skolformer.

Om VLM

Vilka är vi och vad gör vi?

På gång!

Vill du vara med i seminarier som vi ordnar för våra medlemmar?

Vad gör VLM?

  • verkar för att fruktbart samspel mellan teknikens möjligheter, användarnas verklighet och forskningens teorier
  • stödjer utvecklandet av olika lärmiljöer kopplat till skolan i en digital tid för våra medlemmar