På gång hos VLM

Seminarier

Här kan du se de seminarier som vi ordnar för våra medlemmar. 

Workshop kring AI och riktlinger

Torsdagen den 22 februari 2024 kl. 10.00-11.30 följer vi upp vårt seminarie kring AI och riktlinjer med en workshop. 

I denna digitala workshop kommer vi att dela in oss i mindre grupper där vi diskuterar vidare kring exempelvis: 

  • Hur ser kompetensläget ut i dag? Hur har ni arbetat för att höja kompetensen? Vad saknas?
  • Har din verksamhet formulerat riktlinjer kring AI? Kan du dela med dig? Vad var svårt respektive lättare att skriva ner?
  • Hur angelägen är frågan om AI jämfört med allt annat som skola brottas med? För lärare? För elever? För skolledare? För huvudman?

AI - riktinjer och användning

Torsdagen den 25 januari 2024 kl. 10.00-11.30  anordnade vi ett seminarie där vi fokuserade på hur huvuman och skola ska förhålla sig till AI och hur man kan utforma gemensamma riktlinjer.

Seminariet inleddes med en föreläsning av Johan Falk, Skolverket och därefter ägnade vi resterande tid till utbyte av erfarenheter och goda exempel.