VLM-institutet

VLM-institutet verkar för ett fruktbart samspel mellan teknikens möjligheter, användarnas verklighet och forskningens teorier.

Syfte att stödja utvecklandet av väl fungerande virtuella miljöer för lärande och angränsande verksamheter, av betydelse för medlemskommunerna.

De 13 medlemskommunerna är: Bollnäs, Borlänge, Enköping, Hudiksvall, Håbo, Gävle, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn, Tierp, Uppsala, Hälsingland utbildningsförbund och Älvkarleby.

IT är en integrerad del av lärandet, såväl formellt som informellt, och olika former av IT-stöd används alltmer. För att effektivt och långsiktigt kunna dra nytta av de fördelar som olika former av IT-stöd kan ge krävs standarder. Standarder som främjar interoperabilitet och återanvändbarhet i såväl lärmiljöer som hos lärresurser och vid informationsutbyte. (SIS hemsida)

Läs mer om arbetet under IT-standarder för lärande.

VLM på Facebook!
Det finns nu möjlighet att följa VLM-institutets aktiviteter på Facebook. Följ oss och se vad vi gör!
 

VLM deltog på Bok & Bibliotek

24-27 sep 2015 fanns VLM på plats för att presentera vår folder "Från tryck till Webb". Vår monter var välbesökt och mång tog del av våra tankar kring digitala lärprocesser.
Bland annatställdes frågan:​ -Läromedel från tryck till webb - går det, behövs det?
VLM - Fortsatt partner till Digitala akademin
Även under 2016 fortsätter VLM att vara en partner till Digitala akademin som under 10 år har stöttat digitaliseringen av svensk skola. Aktiviteter som nätverksträffar och webinarium är återkommande. Akademin har även initierat en pristävling för årets öppna digitala lärresurser. Läs mer här >>
VLM deltar i nystartat projekt! Alla kan skriva!
Alla kan skriva bygger broar och sammanför svensk skola med entreprenörer, forskare och experter. Vi sätter elevens behov att lära och skriva i centrum, och verkar gemensamt för att skapa likvärdiga livsmöjligheter för alla Sveriges elever.Projektets huvudmål är att förbättra elevers språkkunskaper i alla ämnen med stöd av digitala skrivverktyg och vägledande undervisning. http://www.alla-kan-skriva.se/ 

 

Göteborg Book Fair

Läromedel från tryck till webb - går det, behövs det?

Om en skola i förändring. Att gå från tryckta läromedel till digitala resurser är en utvecklingsresa som tar tid, det är dags att starta den nu. 

Mässfolder: Från tryck till webbEn vägledning för skolhuvudmän som förbereder sig för en digital skola.

Standarder för lärande

VLM- institutet samarbetar med SIS, Swedish Standards Intitute gällande IT-standarder för lärande. Arbetsnamnet är TK450.
 

IT-strategutbildning

VLM-institutet har starka ambitioner att utveckla lärandemiljön i skolan med stöd av IKT. För att nå dit har VLM identifiera ett fortbildningsbehov hos personer som idag arbetar med att leda och utveckla den pedagogiska tillämpningen av IKT i kommunal skolverksamhet. Under 2013 planeras därför en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till personer som idag arbetar som IT-samordnare, IT-strateger eller Utvecklingsledare.