VLM-institutet

VLM-institutet verkar för ett fruktbart samspel mellan teknikens möjligheter, användarnas verklighet och forskningens teorier.

Syfte att stödja utvecklandet av väl fungerande virtuella miljöer för lärande och angränsande verksamheter, av betydelse för medlemskommunerna.

De 13 medlemmarna är: Bollnäs, Borlänge, Enköping, Falun, Gävle, Hudiksvall, Håbo, Hälsingland utbildningsförbund, Mora, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn och Stadsmissionens skolstiftelse.

 

VLM på Facebook!
Det finns nu möjlighet att följa VLM-institutets aktiviteter på Facebook. 
Följ oss och se vad vi gör!


Ny förstudie - Digitala lärresurser på kran
VLM och Sambruk beställde vid årsskiftet en förstudie kring digitala lärresurser som vi idag har glädjen att kunna publicera. Syftet är att skapa en plattform för diskussion och utveckling inom området. Ta del av förstudien Digitala lärresuser på kran

Underlätta informationsflöden och automatiseringar
VLM deltar i framtagandet av standard för beställning och leverans av digitala lärresurser. Arbetet sker i en arbetsgrupp inom SiS -Tk 450.

VLM har etablerat FoU-råd
För att följa utvecklingen av skolans digitalisering och erbjuda medlemskommunerna bästa möjliga verksamhet har VLM etablerat ett FoU-råd. Rådet består av representanter från SKR, Internetstiftelsen, Swedish Edtech, Sambruk och Skolverket.


 


 

Läromedel från tryck till webb - går det, behövs det?

Om en skola i förändring. Att gå från tryckta läromedel till digitala resurser är en utvecklingsresa som tar tid, det är dags att starta den nu. 

Diskussionsmaterial:
Från tryck till webb
En vägledning för skolhuvudmän som förbereder sig för en digital skola.

VLM Kompetensutveckling

VLM-institutet har starka ambitioner att utveckla lärandemiljön i skolan med stöd av digitalisering. För att nå dit har VLM identifierat ett fortbildningsbehov hos personer som idag arbetar med att leda och utveckla den pedagogiska tillämpningen av digitala resurser i kommunal skolverksamhet. Sedan 2013 anordnar VLM därför ett antal utbildningar som riktar sig till personer som idag arbetar som skolledare, IT-samordnare, IT-strateger eller Utvecklingsledare.